Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

                                   Z á p i s

z výroční členské schůze  ČSV o. s.  ZO Vyškov konané dne 2. 2. 2013

v restauraci „U Kopinců“ ve Vyškově.

Schůzi zahájil předseda př. Rek, úvodem vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku př. Říhy Vítězslava a čestného člena naší ZO př. Hanouska Libora. Dále př. Vrtílek seznámil přítomné, že schůze se účastní 57 členů a 2 hosté. Předsedající přednesl návrh programu, ten byl schválen a schůze se jim začala řídit. Byly předneseny zprávy předsedy, jednatele, pokladní zpráva, zpráva nákazového referenta, ved. včelařského kroužku , správce webových stránek a na závěr této části byla přednesena zpráva předsedkyně KRK. Všechny zprávy byly účastníky schváleny.

ZO má k 31. 12. 2012 104 členů, kteří chovají 1006 včelstev a 3 včelstva má včelařský kroužek zřízený při DDM Vyškov. V minulém roce se konalo 5 přednášek.

Jubilantům nad 80 let bylo zasláno blahopřání. Nákazový referent seznámil přítomné s problematikou kolem léčiv, předseda přítomné seznámil s možností navštívit včelařskou prodejnu „Včelka“ v areálu bývalé veterinární správy. Byl přednesen plán práce na rok 2013 a  rozpočet na rok 2013. Následovala diskuze, ve které se přihlásil př. Šmetka a předseda okresní organizace př. Hartl. Na závěr  přednesl př. Hudec usnesení, které bylo schváleno. Po schůzi následovala přednáška Dr. Kriega, po které bylo podáno občerstvení.

 Všechny zprávy , rozpočet a plán práce na rok 2013 a usnesení z VČS jsou přílohou zápisu a uloženy u jednatele ZO. Závěrem je třeba připomenout změnu stanov, které byly přijaty na IX sjezdu ČSV ( 2010). Základní organizace není povinna zvát na schůze včelaře z jiných organizací. Důvodů je několik. Jeden z nich je, že žádost l D, podává člen v organizaci, ve které je členem (podle vyjádření Mgr. Machové ze Včelařství 6/2012 :citace – pokud není dotyčný včelař pozván z vážných důvodů, nemá na schůzi co dělat ).

Díky aktivitě v posledních 5 letech, kterou naše ZO vyvíjí, se hlásí noví chovatelé včel, a to je záruka zachování této ušlechtilé činnosti pro společnost a přírodu.

Zpracoval jednatel: Alán Jan      

 

Zde je několik fotografií z této akce.

                - Zpět