Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

                                      Usnesení

z výroční členské schůze ČSV o.s. ZO Vyškov konané 7. 2. 2015 v hotelu Dukla Vyškov

Zde několik fotografií z výroční členské schůze.

Předseda návrhové komise: př. Hudec přednesl usnesení

Byla zvolena komise mandátová, komise volební, komise návrhová

Předseda mandátové komise př. Vrtílek konstatuje,

-  že schůze se účastní . . 65. . . .   členů a …7…… hostů   

-  schůze je usnášení schopná

   Schůze se jako hosté zúčastnili předseda KRK RV př. Hanuška a

    předseda výboru OO př. Hartl, který na úvod pozdravil přítomné

 

-  byl schválen program přednesený předsedajícím př. Pelouškem

-  členové berou na vědomí: zhodnocení roku 2014, plánu práce za 2014

    a informaci o systému CIS

-  zhodnocení volebního období 2010-2015

-  zprávu zdravotního referenta

-  zprávu ved. kroužku, kterou za nepřítomného př. Ondáka přednesl

    př. Vašek

-  volbu výboru, KRK, důvěrníků, kandidátů do výboru okresní organizace

    a delegáty na okresní konferenci konané  28. 3. 2015.

 

-  členové schvalují: zprávu o hospodaření, pokladní zprávu

-  revizní zprávu

-  návrh činnosti na rok 2015

-  rozpočet na rok 2015

-  odměny členům výboru, důvěrníkům ( na základě dohody o provedené   

   práci ) cestovné a odměny strojníkům

-  návrh jednatele o zřízení výboru na krajské úrovni ( nové stanovy )

-  v diskuzi vystoupili: př. Peloušek, Hanuška, Matuška, Topor, Vrtílek a     

   Kozák

 

 

Volby: schůze odhlasovala veřejnou volbu po jednotlivých kandidátech

Předsedkyně volební komise př. Vojdulová přečetla návrh kandidátů a

dala hlasovat:

Výbor 7-členný a 3-členná KRK, dále 13 důvěrníků, 2 kandidáty do výboru OO a 5 delegátů na konferenci Okresní organizace

 

Do výboru byli zvoleni: př. Vašek Stanislav, Matuška Jaroslav, Brunclíková Emilia, Peloušek Ivo, Ondák Štefan, Vrtílek Jaroslav,Alán Jan

Do KRKpř. Vojtková Marie, Facková Marie a Kratochvil Václav

 

Důvěrníci: Vyškov I -  Vrtílek Jaroslav, Vyškov II – Ondák Štefan, Vyškov III a Hlubočany – Matuška Jaroslav, Dědice – Topor Milan, Rychtářov – Vojtková Marie, Radslavice – Alán Jan, Zelená Hora – Peloušek Ivo, Podivice – Výmola Jan , Pustiměř –Smejkal Stanislav, Pust. Prusy – Pilát Václav, Topolany – Ševčík Josef, Moravské Prusy  Becha Milan, Vyškovské Vážany – Novotný Jiří

Kandidáti do výboru OO : př. Matuška Jaroslav a Peloušek Ivo

Delegáti na Okresní konferenci 28. 3. V Komořanech: př. Vašek Stanislav, Peloušek Ivo, Ondák Štefan, Vrtílek Jaroslav a Alán Jan.( podle klíče za každých 25 členů – l kandidát )

Konference se zúčastní i současný člen výboru OO př. Matuška

Všechny příspěvky z VČS 7. 2. 2015 jsou uloženy u jednatele.

Na první schůzi výboru bude volba jednotlivých funkcí.  Do té doby řídí organizaci stávající výbor.

 

jednatel

                  - ZPĚT