Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účelový příspěvek - informace

 Vážení přátelé,
 
vzhledem k množícím se dotazům na důvody rozhodnutí pléna listopadového zasedání republikového výboru ČSV, o. s. ohledně účelového příspěvku v roce 2012, zveřejněném v Oběžníku č. 3/2012, si Vám dovolujeme poskytnout tuto doplňující informaci:
 
1. Usnesení RV ze dne 11. 11. 2012 „o účelovém příspěvku“ bylo učiněno na podporu usnesení RV ze dne 11. 8. 2012, které uložilo v části E, 1., písm. e) předsednictvu „doplnit Svépomocný fond částkou 3 mil. Kč do konce roku 2012 a 1,5 mil. Kč převést do SF ČSV do konce roku 2013“.
 
2. Důvodem doplnění SF je mimořádný výdaj ve výši 4,5 mil. Kč na kompenzaci DPH z Programu propagace spotřeby medu. O tomto výdaji rozhodl RV svým usnesením ze dne 20. 11. 2011, kterým pod písm. a) schvaluje 9.) „Převod 4,5 mil Kč z prostředků Svépomocného fondu ČSV ve prospěch Programu propagace spotřeby medu“.
 
3. Způsob řešení formou účelového příspěvku člena ČSV vyhovuje příslušným právním předpisům i účetním standardům.
 
4. Účelový příspěvek do Svépomocného fondu ČSV neplatí nečlenové ČSV.
 
5. Včelařské kroužky mládeže jsou od účelového příspěvku osvobozeny.
 
 
RNDr. Václav Švamberk v. r.     Ing. Rudolf Peleška v. r.
  předseda ČSV, o. s.           tajemník ČSV, o. s.
 
V Praze dne 21. 11. 2012
                                               - Zpět