Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

10.10. až 17.10. první fumigace Varidolem

31.10. až  6.11. druhá fumigace Varidolem

27.11. až 7.12.2014 třetí fumigace Varidolem (podle venkovní teploty), nebo aerosol M1 AR v acetonu

8.12. až 13.12.2014 očistění podložek

8.1. až 12.1 2015 odběr vzorků měli, vysušení, tak aby bylo dodrženo 30 dnů po poslední fumigaci.

Do 18. 1. 2015 odevzdat vzorky důvěrníkům a zdravotnímu referentovi.

Zájemci o aerosol se nahlásí včas (do 20.11.2014) důvěrníkům, kteří předají seznamy zdravotnímu referentovi.

Vzhledem k velkému nebezpečí silného zamoření Warroázou je nutné dodržet termíny léčení, aby toto proběhlo v celé organizaci současně.

     zdravotní referent                      - ZPĚT