Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

9. listopadu jsme se sešli na setkání včelařů, jejich přátel a sponzorů.

Hosty přivítala př. Marie Alánová a seznámilal je s programem večera.

Po úvodním slově př. jednatele následoval kulturní program , po něm byly

předány pamětní listy, a to př. Marii Fackové, Emilii Brunclíkové , Ivetě Vaškové

 a Josefu Sloukovi.Svým vystoupením  večer zpestřily členové taneční skupiny z Ivanovic.

Během večera se prodávaly lístky na bohatou tombolu, která byla jak se včelařskými pomůckami,

tak i dary od sponzorů, za což je všem třeba poděkovat.

Večerem provázela taneční skupina Panorama pod vedením Ivo Klenka.

Účastníci se rozcházeli v dobré náladě a pořadatelé s pocitem dobře vykonané práce.

jednatel

               - ZPĚT