Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

V sobotu dopoledne 25. 2. 2012 se v malém sále KKD Vyškov uskutečnilo setkání důvěrníků a včelařů naší ZO.
Přítomní si vyslechli zhodnocení výsledků na varroa destructor v zimní měli přítelem Matuškou
 ( který celou akci inicioval ).
Konstatoval, že 22 % včelařů mělo ve svých včelstev více jak 3 respektive 2 roztoče.
Seznámil přítomné se způsobem léčení, které nařídila KVS pro JmK a rozdal léčiva.
Dále se informace týkala trvalého hlášení včelstev do konce února na Obecní úřady nebo MěÚ Vyškov podle
Zák. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči .Předseda Ing. Rek v této souvislosti doporučuje vyškovským včelařům
předat hlášení na podatelně úřadu Vyškov a nechat si kopii potvrdit. Hlášení je třeba doplnit buď telefonním číslem
a nebo e-mailovou adresou.
Sobotní setkání se včelaři bylo velmi úspěšné, takže další setkání tentokrát pro začínající včelaře
bude v zařízení KKD Vyškov v sobotu 17. 3. 2012 v 9,00 hod.Všichni začínající včelaři budou osloveni buď osobně
nebo obdrží pozvánku.
jednatel Jan Alán

                           - Zpět