Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zápis ze schůze důvěrníků 15. 10. 2014

Účast: Výmola Jan, Peloušek Ivo, Slezáček Jiří, Novotný Jiří,

            Becha Milan, Smejkal Stanislav, Hroza František,

            Matuška Jaroslav, Vašek Stanislav, Alán Jan

            ostatní omluveni

Na programu bylo seznámení s nedostatky při podávání 1. D.

a potvrzení stanovišť včelstev do ČMSCH. Dále s nařízením SVS

o tlumení nákaz ( varroa destructor ). 

Co se týče 1. D. jednatel podotkl, že v několika případech chyběly

na žádostech reg. čísla chovatele a reg. čísla stanovišť, nevyplněná

strana "podklady" apod. Dále upřesnil, že plná moc pro převzetí dotace

je třeba až při výplatě peněz.

V druhé části se přítomní seznámili s pravidly, na kterých se dohodly

ČSV, SVS a spolu s ÚSKVBL ( kontrola léčiv) o objednávání, distribuci

a léčení včelstev s VLP ( veterinární léčivé přípravky ).

Na základě plné moci mezi ZO ( př.Matuška ) a včelaři vystaví praktický

veterinární lékař recept na odběr léčiv . Nařízené léčení SVS je na odkazu

našeho webu sloupek "nákazový referent".

Přítomni se shodli na tom, že je ve včelstvech nadměrný výskyt roztoče

a léčení je třeba nepodceňovat. V letošním  roce  se osvědčil časný sběr

měli, takže na výroční schůzi už byly znát výsledky a mohlo se začít léčit.

( nátěr plodu apod. ) Na základě dohody mezi ČSV a SVS je potřeba vést

záznamy o léčení. Každý důvěrník obdržel seznam svých členů, kde se uvede

způsob léčení ( datum, druh léčiva ) a každý včelař tento údaj podepíše.

"Papírování" je jedna věc, ale pokud se nebude poctivě léčit a starat se

o včelstva, je to všechno k ničemu. 

jednatel

                  - ZPĚT