Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Schůze důvěrníků 19. 1. 2015

12 důvěrníků a předseda

( zdravotní referent,jednatel a př. Peloušek  jsou současně důvěrníci )

-  informace o zavádění systému CIS přednesl předseda

-  zdravotní referent seznámil přítomné s vyšetřením měli  na MVP v obcích Podivice, Zelená Hora, Radslavice, Pustiměř a v městských částích Vyškov I, Vyškov II,Vyškov III,  Dědice a Rychtářov. Sdělil, že spora, která způsobuje MVP nebyla  nalezena. V obcích Topolany a Křižanovice byly odebrány vzorky na MVP a odeslány do Výzkumného ústavu Dol, v současné době nejsou známy výsledky ( grant JmK )

-  pokud JmK vypíše grant na vyšetření MVP, bude dobré se zaměřit na včelstva z obcí Mor. Prusy a V. Vážany. Na závěr př. Matuška zdůraznil, být obezřetný, nesbírat  neznámé roje a nekupovat oddělky od včelařů, kteří nemají  vyšetření na MVP

-  př. Matuška informoval přítomné o problému v léčení s Gabonem PA 1,5 mg s kterým jsme měli v tomto roce léčit, se přestal vyrábět ( PA 90 tímto lékem bylo léčeno minulé dva roky a třetím rokem se nesmí používat.)  Informace o léčení  viz sloupek nákazového referenta

-  důvěrníkům byly vráceny již vyplněné požadavky, aby se včelaři  projednali náhradu za Gabon a přiobjednali si kyselinu mravenčí

-  je důležité dodržet termín hlášení včelstev na obecní úřady a MěÚ Vyškov  do 28. 2. 2015

-  nutnost nahlásit důvěrníkům stav včelstev k 1. 5. 2015 a 1. 9. 2015

-  př. Peloušek si vzal na starosti sledování dotací z JmK i Mze  jeho e-mail: ivo@pelousek.cz

-  jednatel informoval přítomné s přípravou VČS, jejíž součástí jsou i volby na roky 2015-2020

-  všechny potřebné informace i termíny budou průběžně zveřejňovány  na našich webových stránkách

             jednatel

                - ZPĚT