Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Dobrý večer, na návrh z pléna RV poprvé stanovil pro okresní organizace klíč pro účast delegátů na konferenci ne jediným číslem, ale v určitém rozmezí, aby si okresy samy podle svých možností z tohoto rozmezí vybraly.

Usnesení RV: RV stanovuje klíč pro konání okresních konferencí 1 delegát na 25 – 40 členů i započatých podle rozhodnutí okresní organizace (aktuální stav členské základny bude zjišťován k 1. 1. 2020). V oběžníku č. 3/2019 se říká:  Klíč pro počet delegátů na okresní konference stanovil na - 1 delegát na 25-40 členů i započatých. Okresní výbor stanoví přesný klíč z tohoto rozmezí podle svých možností a podmínek a neprodleně jej oznámí svým základním organizacím. 

-------------

RV svým usnesením dal prostor okresním organizacím, aby si stanovil klíč tak, že klíč bude buď 1:25 nebo 1:26 a tak dále přidáme-li vždy 1 až do 1:40. Takže u Vaší ZO, když píšete, že máte 119 členů, tak byste měli mít podle klíče 1:25 jednoho delegáta a za dalších 25 i započatých 1 delegát, tj. 5 delegátů. Když by byl klíč 1:40, tak by to byli 3 delegáti.

Tak, jak to stanovila okresní organizace, je to špatně. Pan Hartl mi již na toto téma psal, ale z toho, jak to napsal -  "Navrhli jsme 1 delegáta do 25  členů a nad 25 členů druhý delegát." - jsem nepochopila, že tím počty končí a velké základní organizace by měly mít 2 delegáty stejně jako ty malé. Kdyby mi tam pan Hartl napsal, že máte 119 členů, tak bych to pochopila. Ale nenapadlo mě, že by si některá okresní organizace mohla vyložit usnesení RV tak, že vlastně bez ohledu na počet členů základních organizací, se mohou zúčastnit konference jen v počtu buď 1 nebo 2 delegáti. A toto určitě RV svým usnesením nezamýšlel. Bylo by to diskriminační vůči velkým organizacím. Účast na okresních konferencích a na sjezdu se řídí počtem členů v daném kraji. A klíč, který si stanovil OO Vyškov toto nerespektuje. Neumím si představit, že např. ZO Třebíč, který má 350 členů by měl ve svém okrese 2 delegáty stejně jako ZO s 26 členy. Tak to skutečně nejde. 

Takže teď, když tomu rozumím, co vlastně OO Vyškov jako klíč schválila, beru zpět původní výklad, který jsem zaslala panu Hartlovi. A mrzí mě to nedorozumění.

S pozdravem

 

Mgr. Jarmila Machová

 

předsedkyně Českého svazu včelařů, z.s.

 

                    - NASTENKA