Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Přednáška MVDr. Pantůčka KKD Vyškov 22. 6. 2013

Účast 32 posluchačů.

Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Týkala se jak teorie o nákazových chorobách, tak o způsobu léčení. Přednášející upozornil, že v případě varroa destructor vrchol vývoje tohoto roztoče je v červenci a pokud včelstva jsou napadena, je třeba použít formidol ( kyselina mravenčí ),a to opakovaně. Důvod je ochránit dlouhověké včely.

Použití Gabonu 90 i 92 je v některých oblastech našeho kraje problematické, jelikož roztoč je rezistentní vůči Gabonu. Pokud tomu tak je, je třeba použít taktéž kyselinu mravenčí. Z nových prostředků léčby je přípravek Apiguard ( účinná látka Thymol ). Při použití tohoto léčiva podle dr. Pantůčka je nebezpečí loupeže léčených včelstev, což u jiného způsobu léčení nehrozí. Zjistit roztoče můžeme pomocí práškového  cukru (časopis Včelařství 8/2012 nebo na www.beedol.cz). Odborné znalosti MVDr. Pantůčka jsou na vysoké úrovni a je škoda, že si tuto přednášku nevyslechlo více členů naší ZO.

Na závěr je třeba poděkovat vedení KKD Vyškov, že nám umožnilo i v sobotu tuto přednášku uskutečnit.

jednatel

                 - ZPĚT