Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

                      Pozvánka

 

výbor ZO svolává na pondělí 19. ledna 2015

na 16,30 hod. do zařízení "U Vašků" setkání

důvěrníků.

Důvodem je změna v léčení, hlavně Gabonem.

Gabon, kterým v letošním roce by jsme měli léčit,

se přestal vyrábět. Je třeba změnit druh léčiva

a nahradit ho jiným vhodným prostředkem na dobu

srpen-září. S tím je spojena změna pro všechny včelaře,

kteří si Gabon objednali. 

Výbor setkání využije k  aktuálním informacím.

jednatel

                      -ZPĚT