Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

     Upřesnění plánu práce na II. pololetí 2014

1.    11. 9. 2014 se bude konat členská schůze pro členy naší ZO. Místo konání restaurace Adélka v Pustiměři, začátek v 16,00 hod. Po schůzi bude následovat přednáška učitele včelařství Jana Strouhala

2.    Dotace 1 D 2014. Do 11. 9. odevzdat žádosti 1 D důvěrníkům. Každý včelař k žádosti přiloží potvrzení o registraci v ústřední evidenci ČMSCH Hradišťko. Bez tohoto dokumentu není možné zařadit včelaře o žádost 1D. ( je to nařízení republikového výboru)

Protože 90 % registrací jsme odesílali v minulosti společně, zřejmě s tímto nebude žádný problém. Včelaři, kteří podali žádost o registraci v letošním roce , zřejmě nedostanou z Hradišťka nové tiskopisy, použijí tiskopis k registraci, který obdrželi, doplní počet včelstev a kopii doloží k žádosti 1D, která bude souhlasit s počtem včelstev na žádosti 1 D.

3.    V neděli 28. 9. 2014 se uskuteční zájezd na Mezinárodní včelařskou výstavu v Ostravě, včelaři, kteří mají zájem se zájezdu zúčastnit, se u důvěrníka přihlásí do 11. září, pak pouze u jednatele, cena zájezdu pro člena naší ZO je 200,- Kč, v ceně je zahrnuta částečná úhrada dopravy a vstupné na výstavu. Člen naší ZO má možnost přibrat jednu osobu, která uhradí taktéž 200,- Kč.

Program zájezdu: v 7,00 hod. odjezd z parkoviště, které je mezi Agrodomem a Sokolským domem se zastávkami u Pustiměře, a v Brodku.  ( na parkovišti se v neděli neplatí parkovné ).

      Předpokládaný návrat v 18,00 hod. Po dopolední návštěvě výstavy bude následovat společný oběd a odpoledne pak návštěva buďto včelařské farmy      nebo olomouckých zahrad.

4.    Na 22. 11. se připravuje III. společenský večer „U Kopinců“

5.    28. 11. 2014 bude v KKD přednáška MUDr. Hajduškové

      6.    Podle nařízení SVS je třeba 3x vyfumigovat včelstva, třetí fumigaci je možné provést aerosolem, zájemci se mohou prostřednictvím  důvěrníků  přihlásit do 25. 11. buď u př.Matušky nebo př. Pelouška, kteří budou fumigaci provádět.

7.    Odběr zimní měli na vyšetření varroázy, termín 20. 1. 2015

8.    7. 2. 2015 výroční členská schůze v zařízení hotelu DUKLA.

9.    Ke všem bodům budou průběžně dodávány informace.

              Výbor ZO Vyškov

                       - ZPĚT