Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Vážená paní předsedkyně,

zdravím Vás a mám dotaz.

Výbor OO Vyškov mailem ze dne 7. 1. 2020 vydal usnesení pro Okresní

konferenci ve které stanovil na 25 členů - 1 delegát a 26 členů a více

2 delegáty.( ZO Vyškov má 119 členů ).

Na zasedání  našeho výboru ve svém usnesení s tímto zásadně

nesouhlasíme , opíráme se o  Oběžník č. 3/2019, kde v úvodním článku je uveden

pro počet delegátů klíč, a to 1 delegát na  20 - 40 členů.

Oběžník 1/2020 v článku 18 toto potvrzuje.

Okresní výbor stanovil klíč , což podle našeho názoru není klíč.

Prosím sdělte mi váš názor. Vycházíme z toho, že usnesení RV,

který svolává okresní konferenci, by se mělo respektovat.

Děkuji za odpověď a přeji, pokud možno, klidné dny a pevné nervy.

Alán Jan

                - ZPĚT