Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

V sobotu 28. března 2015 se konala okresní konference  ČSV o.s. Vyškov v kulturním domě v Komořanech.

Na výročních schůzích základních organizací  okresu Vyškov bylo zvoleno 30 delegátů s právem hlasovacím a 21 kandidátů  do okresního výboru a do  okresní a revizní komise na roky 2015-2020. Konferenci zahájil př. Oldřich Dočekal, jednatel výboru OO.

Byly zvoleny : mandátová komise, volební komise a návrhová komise.

Poté předseda mandátové komise př. Matuška oznámil, že je přítomno z  30 delegátů 29, př.Ondák byl omluven. Dále bylo přítomno všech 21 kandidátů do orgánů OO a hosté. Konference byla usnášení schopná.

Předsedající ( př. Dočekal  ) podal návrh jednacího řádu, kterým se bude konference řídit. Návrh byl přijat. Zprávu o činnosti za volební období 2010-2015 přednesl předseda př. Hartl, pokladní zprávu přednesla př. Pilátová a revizní zprávu předseda KRK př. Pavlík, který se zabýval i problémy jak v OO, tak v ZO Rousínov. Další bod byl schválení počtu členů výboru. Schváleno bylo 17 členů výboru a 3 členové KRK. Dále bylo schváleno veřejné hlasování. Protože  kandidátů do výboru bylo o jednoho více, př. Havránek ( bohužel ) se vzdal kandidatury. Následně proběhly volby, byl zvolen 17-členný výbor a 3-členná  komise KRK.

Do výboru byli zvoleni přátelé:

Žák Jiří – ZO Bučovice

Reich František – ZO Slavkov

Kyjovský Jaroslav – ZO Slavkov

Matuška Jaroslav – ZO Vyškov

Peloušek Ivo – ZO Vyškov

Dočekal Oldřich – ZO Křenovice

Pernica Darek – ZO Křenovice

Nohejl Zdeněk – ZO Rousínov-Vítovice

Hartl Josef – ZO Rousínov-Vítovice

Lauro Josef – ZO Vyškov-Hamiltony

Abrahám Miroslav – ZO Luleč

Bojanovský Ivan – ZO Chválkovice

Kubice Jiří – ZO Račice

Pilátová Jana – ZO Olšany

Pištělka Petr – ZO Ivanovice na Hané

Secký Jiří – ZO Šaratice

Škvařil Václav – ZO Rousínov

 

 

Členové KRK OO Vyškov přátelé:

Pavlík Jan – ZO Rašovice

Kotouč Vlastimil – ZO Drnovice

Skokan Luděk – ZO Bučovice

Dvě ZO, a to Otnice a Ruprechtov kandidáty nenavrhly.

 

Rozdělení funkcí bude na 1. Zasedání výborů.

Další bod byla volba delegátů na prosincový sjezd ČSV.

Zvoleni byli:

Př. Peloušek Ivo – ZO Vyškov a př. Žák Jiří – ZO Bučovice

Náhradníkem př. Reich František

Volba kandidátů do vyšších svazových orgánů: navrženi byli

př. Peloušek Ivo a př. Žák Jiří, po krátkém představení obou kandidátů

byl zvolen př. Žák Jiří.

Po volbách byla schůze přerušena a následovala přednáška Ing. Františka Texla – téma právní otázky související se včelařstvím. Po přednášce byl podáván oběd. Po obědě následovala druhá část konference, kterou bohužel už sledovalo pouze 17 delegátů s právem hlasovacím, kteří také schválili usnesení ( z naší ZO vydrželi do konce všichni delegáti př. Vašek, Vrtílek, Peloušek a Alán ).

Jak zhodnotit průběh konference?

Bylo řečeno mnoho vět a slov, které nemusely být proneseny a mnoho slov a vět, které měly být proneseny. Postrádali jsme zhodnocení činnosti výboru a předsednictva, např. kolik bylo zasedání, jak byly zveřejňovány zápisy a předávány na ZO ( u nás díky př. Matuškovi, členu výboru OO jsme měli alespoň kusé zprávy, co se děje ).

Co dodat na závěr?

Začíná 5-leté období práce  výborů OO ve prospěch včel, včelařů a ZO ČSV o.s.

Je třeba popřát všem zvoleným členům, aby se podařilo zlepšit povědomí tohoto institutu. Okresní organizace má nevýhodu, že v rámci státní správy ( zrušené okresní úřady ) nemají s kým jednat. Bylo by dobré usilovat o zřízení krajských výborů a krajské KRK.

I přes některé nedostatky a výhrady delegátů, je třeba všem, kteří se podíleli na zorganizování okresní konference poděkovat.

 

Rozdělení funkcí výboru OO ČSV Vyškov 2015

Předseda :                 Josef Hartl

Místopředseda :        Jaroslav Matuška

Jednatel :                   Ing. Ivo Peloušek

Pokladník :                Jana Pilátová

Zdravotní referenti : Zdeněk Nohel, MVDr. Jiří Žák, Jaromír Kyjovský

Kulturní referent :    Miroslav Abrahám

Zapisovatel :              Jozef Lauro

Člen KKD :               Josef Hromek, náhradník - Jiří Kubice

                      

jednatel ZO

                     - ZPĚT