Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Návrh programu  výroční schůze konané 7. 2. 2015

 

- zahájení

- volba mandátové komise

 

- volba volební komise

 

- volba návrhová komise

- zhodnocení roku 2014, plánu práce 2014  a systému CIS– předseda

- zhodnocení volebního období 2010 – 2015 – jednatel

- zpráva zdravotního referenta – př. Matuška

- zpráva ved. Včelařského kroužku – př. Ondák

- zpráva o hospodaření a pokladní zpráva za rok 2014 – Brunclíková

- zpráva KRK – př. Vojtková

- diskuze  a hlasování k předneseným zprávám

- předání děkovných listů ( Slouka, Rek )

- předání průkazů novým členům

- návrh odměn funkcionářům ( členům výboru, důvěrníkům, odměna

  za fumigaci, úhrada cestovného )

- návrh činnosti ZO na rok 2015

- návrh rozpočtu na rok 2015

- vystoupení hostů ( zástupci OO a RV )

- volba členů výboru ZO, volba důvěrníků

- návrh zástupce do okresní organizace

- návrh  zástupce do RV

- návrh delegátů na okresní konferenci v počtu 5 účastníků

- připomínky k novým  stanovám 2015/2020

- diskuze

 

Pokud bude stanoveno rozdělení funkcí ve výboru během schůze

budou  účastníci schůze s tímto seznámeni.

Po ukončení schůze bude následovat přednáška Ing. Josefa Hanušky,

předsedy KRK RV.

Na závěr včelařského dopoledne bude v prostorách jídelny podáván oběd.

                  - ZPĚT