Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

                  Návrh programu

výroční členské schůze 2. 2. 2013 v restauraci „U Kopinců“  Vyškov

-  Zahájení, volba mandátové

                    návrhové komise

-  zpráva předsedy – Ing. Jan Rek

-  zpráva jednatele - Alán

-  zpráva nákazového referenta – Jaroslav Matuška

-  zpráva ved.kroužku – Ing. Štefan Ondák

-  zpráva správce webových stránek – Stanislav Vašek

-  zpráva pokladní  - Ing. Emilia Brunclíková

-  revizní zpráva –předsedkyně  KRK Ing. Vojtková

Zhodnocení  plánu práce bylo součástí jednotlivých příspěvků

-  diskuze k předneseným zprávám

-  plán práce na rok 2013

-  návrh na odměny v roce 2013

    pamětní listy jubilantům: Jaroslav Vrtílek, Stanislav Smejkal,Marie Facková

    Miroslav Šebesta a Jaroslav Matuška ( 75 let )

-  diskuze

-   návrh usnesení a doplnění, hlasování

-  závěr

    po skončení schůze přednáška RNDR. Pavla Kriega CSc. Na téma

    „Chov matek a šlechtitelská práce v chovu včel, anatomie, biologie

    a fyziologie včely medonosné

-   po skončení přednášky bude podáno občerstvení

                                  - ZPĚT