Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

                           Návrh plánu práce na rok 2013

-  svolat členskou schůzi  ( září )

-  zasedání výboru ZO – předpokládaný počet 11

-  zajistit léčiva podle SVS pro JmK a žádosti včelařů

-  více využívat fumigaci pomocí aerosolu

-  sledovat zdravotní stav včelstev

-  uspořádat minimálně 3 přednášky během roku, z toho 1 v KKD Vyškov

-  podporovat činnost včelařského kroužku při DDM Vyškov a zajistit dohodu  mezi ZO a Gymnáziem… o pronajmutí včelínu  v areálu „školního statku“. Smlouva se uzavírá každým rokem k 1. 9.

-  spolupracovat s ČSCH Vyškov,  KKD Vyškov a ZOO park Vyškov

-  zajistit granty, dotace a dary

-  propagovat včely a včelaření v MŠ a ZŠ

-  v řádném termínu zpracovat dotace apod.

-  spolupracovat s okresní organizací Vyškov

-  více využívat webové stránky naší ZO, jak výbor, tak členové

-  uskutečnit zájezd, předpokládaný termín konec září ( podle zájmu )

-  setkání se sponzory ???  ( listopad )

-  zajistit výroční schůzi za rok 2013

                           - ZPĚT