Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Návrh  činnosti  ZO Vyškov na rok 2018

 

 

Zasedání výboru  - každé první pondělí v měsíci v hotelu Dukla

Setkání výboru s důvěrníky –  Podivice 2. 7.

-  3. 2. 2018 – VČS a přednáška

 

 

Výstavy:

-  18. a 19.5.   – výstava spolu s ČSCH Vyškov v areálu  u vlakového nádraží

-  28. 4. – výstava ve spolupráci s OÚ Radslavice a MŠ Radslavice

-  červen – výstava ve spolupráci s OÚ Zelená Hora                  

-  červen – medový den ve spolupráci se ZOO parkem Vyškov

-  7. 7,  – výstava Podivice u příležitosti pouti Cyrila a Metoděje

 

- po celý rok spolupráce s prodejnou Včelka             

 

 

Zájezd:

-  23. září 2018 farma Košec Zátky u Opavy  s přednáškou Racionalizace chovu včel

 

Stav včelstev k 1. 9.

Do 15. 9. podat žádosti 1 D

 

Členská schůze:

-  13. září -  restaurace Adélka v Pust. Prusích

 

Přednášky:

-  13. 9.   Pustiměř  - Mgr. Solčanský s přednáškou Anatomie , biologie a fyziologie   

                                  včely medonosné                               

- 23. 11.   KKD Vyškov – přednáška př. Příkazského Petra – Včelí produkty

                                          a apiterapie                                                     

Kurzy: pro začínající včelaře spolu se ZOO parkem Vyškov, termín duben-září

 -- květen-červen – chov matek spolu se ZOO parkem Vyškov

     přednášející Ing. Veverka

 

10. listopadu setkání včelařů se sponzory v hotelu Dukla

jsou zvání zástupci všech obcí, kteří nás v činnosti podporují

Listopad – podat žádosti o dary a dotace

Zajištění léčiv podle nařízení SVS

Zajištění fumigací aerosolem – prosinec

Podpora včelařského kroužku,  kde se mohou přihlásit i děti ze všech obcí

Stačí zajít s rodiči do SVČ Maják Vyškov – bývalý DDM, každou středu

mezi 16.00 – 17.00 hod, vedoucí kroužku Ing. Štefan Ondák

          - ZPĚT