Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

V současné době probíhá tlumení nákazy varroa-destructor.

SVS nařizuje na rok 2015 tři fumigace. Kdo má zájem o třetí fumigaci

aerosolem, musí se nahlásit u př. Pelouška na telefon: 774905187 nebo

na e-mail: ivo pelousek @.cz, pokud se již nenahlásil u svého důvěrníka.

 

zdravotní referent

                                - ZPĚT