Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Vážení přátelé včelaři,
jako každý rok,tak i letos budeme odebírat měl na vyšetření varoázy. Krajská veterinární správa vydala zásady pro odběr vzorků zimní měli v následujícím znění
Úlové podložky se za týden až 10 dnů po posledním podzimním ošetření, nejpozději však 3 týdny před plánovaným odběrem zimní měli, ometou a vyčistí. Měl se smete z podložek do kelímků o obsahu 100 až 200 ccm. Měl musí být zbavena nečistot a příměsí a v případě vyšší vlhkosti se doporučuje měl předsušit. Kelímky se označí jménem chovatele, názvem a registračním číslem stanoviště.Na každém stanovišti se odebírá jeden směsný vzorek ze všech včelstev na stanovišti.V případě většího množství měli se použije další obal. Všechna balení ze stanoviště se považuj pro vyšetření na varoázu za jeden vzorek.Kelímek s mělí překryjte prodyšnou látkou.Kelímky odevzdejte do 27. ledna svým důvěrníkům, aby je mohli důvěrníci 28. ledna na výroční schůzi předat nákazovému referentovi.
Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví do roku 2012, ať můžeme na jaře přijít ke zdravým a silným včelstvům

Jaroslav Matuška

                                        - ZPĚT