Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Ze zasedání RV a UKK ČSV z.s. konaného dne 24. 8. 2019:

 - v bodě 9 zasedání schválilo zvýšení členského příspěvku z 200,- na 300,-.

 

 

Předsedkyně KK naší organizace doporučila zdůvodnit výši příspěvku na chod organizace, který činní 100,-.

 

Organizace k 1.1. 2019 měla 123 členů. Každý člen uhradil 100,-.

Celkem 12 300,-. Z této částky se hradí odměny členům výboru a důvěrníkům.

Tato částka za rok 2019 činí 16 950,-.

Díky sponzorům je možná nejen odměna členům výboru a důvěrníkům, ale i hrazení cestovného, dopravného apod. .

Bez příspěvku by nebylo možno zajistit chod organizace, v takovém rozsahu jako v současnosti.

 

Jednatel

                   - ZPĚT