Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

 

1.  Ve čtvrtek 13. září 2018 se bude konat schůze a přednáška Mgr. Solčanského.

      Téma přednášky  "Anatomie, biologie a  fyziologie včely medonosné".

       Místo konání hotel Dukla  I. patro, začátek v 16,30 hod.

 

2.   Stav včelstev k 1. 9.  a žádosti 1 D.

       Žádosti je třeba předat důvěrníkům a ti do 15. 9. je předají jednateli.

       Po tomto datu se už žádosti přijímat nebudou, kromě  poštovních zásilek

       s datem 15. 9. 2018..

       Včelaři, kteří mají včelstva na katastrech mimo naší ZO, dodají potvrzení.

       Žádosti i potvrzení musí být předány v originále. 

        V těchto dnech jsme obdrželi Hlášení počtu včelstev  a umístění stanovišť k 1. 9. 2018

        Je možné přiložit k D1 a budou, jako každý rok,  společně odeslány.

 

3.     V neděli  23. 9. 2018 se uskuteční zájezd na severní Moravu.

         Odjezd v 7.00 hod. z parkoviště u sokolovny, jako každý rok.

         Dopoledne bude přednáška Ing. Pravdy, majitele včelařské firmy Holasovice.

         ( Ing. Pravda pracoval v Ústavu včelařství VŠZ Brno, dnes Mendlova univerzita.)

          Spolupracoval s Květoslavem Čermákem, Dr. Ptáčkem, mimo jiné byl i u vzniku

         úlu Optimal. Téma přednášky : Ošetření včelstev během roku s využitím nových

         poznatků. Přednáška se uskuteční v Stěbořicích v pohostinství Panská hospoda.

         Občerstvení během přednášky i oběd zajistí majitel pohostinství.

         Odpoledne je plánovaná návštěva arboreta Nový Dvůr. Arboretum se rozkládá na ploše

         23 hektarů, je zde jak venkovní, tak skleníková expozice i ZOO koutek.

         Cena zájezdu  pro člena  je 250,- Kč, každý člen si může přihlásit jednoho účastníka , který zaplatí

         taktéž 250,- Kč (společně  uhradíme vstup do arboreta ).

         Přihlásit důvěrníkům je možné do 10. 9. a uhradit poplatek, po 10. 9. pouze u jednatele.

         Předpokládaný návrat ze zájezdu v 19.00 hod.

 

         Alán 

                 - ZPĚT