Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Po dvaceti letech se v Peci pod Sněžkou a v Horním Maršově

na Trutnovsku ( kraj Hradec Králové ) objevila  hniloba

včelího plodu. Všechna napadená včelstva byla utracena a následně spálena.

Léčba se v České republice nesmí provádět. Nařízení SVS je stejné jako

při výskytu MVP. Za hlavního původce hniloby včelího plodu jsou považovány

dva druhy bakterií. Nákaza může být do chovu zavlečena při zalétání včelstev,

roji neznámého původu, infikovanými plásty, úly či včelařskými pomůckami.

Postižené larvy hynou ještě před zavíčkováním, nejčastěji ve stáří

asi 4 dnů.Hniloba včelího plodu se v Evropě objevuje např. ve Velké Británii,

Irsku, Norsku nebo Švýcarsku. Zdroj nákazy u nyní zjištěných krkonošských případů

se veterinářům nepodařilo spolehlivě určit. Při podezření na výskyt nákazy

je včelař povinen na tuto skutečnost upozornit KVS.

 

Podzimní ošetření včelstev proti varroa destructor

10. 10. první ošetření Varidolem a asi po 15-ti dnech druhé ošetření,

třetí pak buď klasicky ( taktéž asi po 15-ti dnech anebo pomocí aerosolu.

Zájemci o toto ošetření ( aerosolem ) se mohou nahlásit buď u př. Matušky,

př. Pelouška, jednatele nebo předsedy.

Mailové adresy a telefony jsou ve sloupku "kontakty".

                           - ZPĚT