Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Upozornění

 

Vážení přátelé, v těchto dnech vám pošta ( e-mail )

doručuje potvrzení o registraci v Ústřední evidenci včel.

Stav včelstev se uvádí k 1. 9. 2015, s tím že tiskopis

(email ) má být doručen ČMSCH do 15. září.

Tak jako každým rokem i letos naše ZO bude tiskopisy

odesílat společně. Stačí k 1. 9. je předat důvěrníkům

( pokud se nedohodnete jinak )

jednatel

                       -ZPĚT