Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Vážení včelaři,

ve Včelařství č. 8 je podrobný popis, jak žádat

o dotaci 1 D pro rok 2015.

Žádám Vás, aby jste se těmito doporučeními řídili,

připomínám, že k žádosti 1 D je třeba přiložit potvrzení

o registraci ústřední evidence. ČMSCH (  které se původně

mělo odeslat  společně nezávisle na žádosti 1 D.

Ti, co potvrzení posílají elektronicky, ať mi laskavě přepošlou

kopii na moji e-mailovou adresu: alan2jan@seznam.cz.

Připomínám, že se blíží termín přihlášek na zájezd do

Českých Budějovic na výstavu Země živitelka ( 30. 8. 2015 )

jednatel

                 - ZPĚT