Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Členská schůze konaná 6. 9. 2012 v zařízení Adélka v Pustiměři
Program:
- seznámení s činností ZO od výroční schůze - přednesl předseda př. Ing. Rek Jan
- s tím, co nás čeká do konce roku informoval jednatel př. Alán
- zdravotní situaci zhodnotil zdravotní a nákazový referent př. Matuška
- činnost kroužku a s jeho problémy seznámil ved. kroužku př. Ing. Ondák Štefan
- pokladní zprávu a stav financí přednesla pokladní a účetní př. Ing. Brunclíková Emilia
- správce webových stránek naší ZO př. Vašek Stanislav seznámil přítomné s nutností
využívat jak web ZO, tak zasílat své připomínky a dotazy na e-mail:vcely-vasek @seznam.cz
- diskuzi nikdo nevyužil
- po vyčerpání programu schůze se ujal slova Ing. Přidal Antoním z Mendlovy university Brno,
téma přednášky "Ošetřování včelstev během roku". Přednášející je jeden z nejlepších odborníků
na včelařskou problematiku a přednáška tomu odpovídala. Posluchači měli možnost si vyslechnout
velmi kvalitní přednášku a je potřeba doufat, že i když je př. Přidal velmi zaneprázdněn, že ho v příštím roce
znovu uvítáme mezi sebou
- po ukončení přednášky bylo podáno malé občerstvení s možností diskuze
- zúčastnilo se 41 posluchačů
         Jan Alán - jednatel

                             - zpět