Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Členská schůze a přednáška konaná 5. 9. 2013 v zařízení Adélka v Pustiměři

-  schůzi zahájil předseda a seznámil přítomné s programem

-  jako první vystoupil se zprávou o činnosti od výroční schůze jednatel. Připomněl, že podrobnosti si mohou včelaři najít na  našich webových stránkách a zmínil se, že podle plánu práce  na rok 2013 nás čeká zájezd do Nasavrk ( 5. 10. ), setkání včelařů  ( 23. 11. ) a přednáška v zařízení KKD ( 29. 11 ).   Dále připomněl včasné odevzdání tiskopisu dotaci 1 D a odeslání  registrace ČSMCHS ( Medník )

-  za nepřítomného zdravotního referenta seznámil se zdravotní situací  př. Vašek

-  o zahájení školního roku 2013/2014 a včelařského kroužku při DDM Vyškov hovořil vedoucí kroužku

-  pokladní zprávu přednesla účetní  ZO

-  revizní zprávu přednesla předsedkyně KRK

-  situaci kolem webových stránek popsal jejich správce

-  schůze se zúčastnilo 47 včelařek a včelařů

-  po schůzi následovala velmi kvalitní přednáška Mgr. Sciskaly na téma: ošetřování včelstev během roku

-  na závěr bylo podáno občerstvení

   jednatel

                      - ZPĚT