Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Členská schůze 16. 9. 2015 v restauraci Adélka Pustiměř

Schůzi zahájil předseda a přednesl body jednání.

Ty byly bez připomínek schváleny, následně zhodnotil činnost ZO

od začátku roku do současnosti. Poděkoval důvěrníkům za obětavou práci

a podotkl, že to nemají jednoduché. Dále se zmínil o pravidelném zasedání výboru

a veřejné prezentaci včel a včelaření. Uvedl, že k 1. 9. 2015 má naše organizace 126 členů.

Jednatel informoval přítomné se změnou názvu ( nový občanský zákoník )

ČSV o.s. na ČSV z.s. ( zapsaný spolek ). Zatím podle informací z RV není rozhodnuto,

jaký název ponesou ZO. které jsou podle nového OZ "zapsané spolky".

Zmínil se o komplikované situaci kolem 1.D, připomněl přednášku Ing. Novotné

( SOŠ Nasavrky ) 20. 11. 2015 v KKD Vyškov, začátek v 16,30 hod. a čtvrtý společenský

večer v hotelu Dukla 21. 11. 2015.

Dalším bodem bylo seznámení s činností včelařského kroužku, kde naše organizace přispívá

80 % ze školného každému včelaříkovi. Následoval přehled hospodaření s financemi a předsedkyně KRK

přítomné informovala, že je na každém zasedání výboru a řeší aktuálně vzniklé problémy.

Ze nemocného př. Matušky ( zdravotní referent )  informoval přítomné jednatel.

Upozornil na hnilobu včelího plodu v oblasti Krkonoš.

Dále upozornil na nařízení SVS ohledně tlumení nákaz. ( varroa destructor )

V následujícím vystoupení nás seznámil př. Peloušek ( jednatel výboru OO ) s děním

v okresním výboru , přípravě na prosincový sjezd svazu i na úskalí, které se mohou

objevit.25. září se dožívá 90 let dlouholetý člen naší ZO a důvěrník př. František Hroza

z Pustiměřských Prus. Při této příležitosti mu byl předán pamětní list s poukázkou.

V diskuzi vystoupil př. Kozák a varoval před nákupem oddělků a matek z

neprověřených chovů, všichni přítomní mu dali za pravdu ( prodej oddělků a matek je

podmíněn vyšetřením na MVP a varroázu, apod.)

Protože se schůze nezúčastnila nadpoloviční většina,- přítomných bylo 39, nebylo

hlasováno o usnesení. Takže schůze byla pouze informativní.  

Po schůzi následovala přednáška př. Příkazského na téma"  Právní otázky související

se včelařením". S ohledem na nový OZ. Téma, které se zdá jako nezáživné, přednášející

podal srozumitelně a na příkladech ze své praxe nám celou právní problematiku

objasnil. Protože je i členem republikového výboru, dotkl se i dění , jak v republikovém

výboru, předsednictvu i  samotných zaměstnanců  sekretariátu.Nebyly to v některých případech

potěšitelné informace. Přednášející byl na závěr odměněn potleskem s tím, že se nevidíme

naposled. Po malém občerstvení byla schůze ukončena.

jednatel 

                       - ZPĚT