Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast : 39 včelařů a 3 hosté

-  Úvodního slova se ujal předseda př. Peloušek, zhodnotil práci výboru

    za 8 měsíců letošního roku, připomněl malou účast na výroční schůzi

    a změnu, kterou navrhuje výbor pro účast nebo důvod neúčasti na VČS

    ( omluvení )

    Dále se věnoval roku 2017, který je rokem  120 let trvání spolku

-   jako další vystoupil jednatel a potvrdil slova předsedy o změnu

    prezentace na VČS, dále seznámil přítomné s činností výboru do konce roku,

    a to 25. 9. zájezd Chlebovice ( přihlášeno 49 účastníků ) v listopadu pak společné

    setkání v hotelu Dukla a 2. 12. přednáška Ing. Novotné v KKD Vyškov

-   za omluveného zdravotního referenta promluvil předseda, seznámil přítomné se

    systémem podzimního léčení, a to 2x Varidolem ( začínáme 10. 10. ) a pro třetí léčení

     si mohou objednat včelaři fumigaci aerosolem, a to u důvěrníků, předsedy, zdrav. ref.

     a v prodejně Včelka ( Iveta Vašková )

-   pokladní nás seznámila se stavem pokladny, účtu  a s příjmy a výdaji za 8 měsíců

-   ved. kroužku informoval o zapojení včelaříků do projektu iniciovaného Štěrkovnami

    závod Opatovice. Dále hovořil o zahájení roku 2016 v zařízení Maják

-   následovala diskuze, v níž jednatel kritizoval špatnou spolupráci s RV, dále poděkoval

     př. Vaškovi za jeho dosavadní práci a těší se na dobrou spolupráci i když nebydlí ve Vyškově

-   př. Wasserburger jako náš člen a předseda osadního výboru Dědice nás pozval na konec

    října na včelařskou výstavu do katolického domu Dědice, kterou pořádají spolu s naší

    organizací a prodejnou Včelka

-   po schůzi následovala přednáška př. Solčanského - téma Anatomie a biologie včely

    medonosné, kterou by měl každý včelař vyslechnout, jako součást teorie, bez které se neobejde

    jednatel

                   - ZPĚT