Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Vážení kolegové, před aktivem funkcionářů sešel se ke krátkému jednání Krajský
výbor. Zde byly předány informace, co se událo v posledních 3 měsících.
Dotace JMK :  bylo kráceno 20 % na všechno. Díky převodu 174 tis. z roku 2011
činila celk. výše dotace 1 740 000 Kč. Bylo vyřízeno 163 žádostí a 12 pro
kroužky.Je návrh pokud budou dotace i v příštích letech, aby se snížila suma pro
kroužky ( o kolik se bude snižovat, je v jednání).
Nerealizovalo se 80 vyšetření na MVP z celkového počtu naplánovaných a hrazených
z rozpčtu JMK v předjarním obdobím. Díky tomu i když je to paradox, okres
Hodonín několik tubusů využil a z tohoto vyšetření byly zjištěny 4 nová ohniska
moru v sousedství se Slovenskem.
Dr Pantůček informoval  o jednání nákazové komise. Pravděpodobně bude monitorink
MVP v roce 2007-8 a je v jednání, aby to hradil stát. Chovatelé matek budou i
nadále  muset vyšetřovat MVP.  KVS do 10 listopadu stanoví metodiku postupu
likvidace MVP a vymezí ochranné pásma. VÚ Dol opět byl vybrán k diagnostikování
moru.
Nedořešila se problematika objednávání a včasné distribuce léčiv. VÚ slíbil, že
udělá taková opatření, aby nepřišlo ke kolapsu ve výrobě a distribuci léčiv.
Krajský výbor opět jedná s představiteli JMK o dotacích pro včelaře i v příštím
roce. Je příslib, že na včelaře nezapomenou, avšak čeká se na výsledky voleb.
 
S pozdravem všem s přáním úspěšného zazimování našich včel. Ing. Josef Havránek