Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

V sobotu 12. 11.2016 se v hotelu Dukla Vyškov sešli naši včelaři

se svými blízkými, představiteli zemědělských organizací, obcí a přátel

našeho spolku.

Na úvod vystoupil předseda př. Peloušek s krátkým příspěvkem,

následoval kulturní program, ve kterém vystoupili zástupci ZUŠ Vyškov

doplněným o pojednání o včelách přednesené p. Leonou Mostovskou,

která celý večer také moderovala. Následovalo předání pamětních listů

př. Matuškovi, př. Vránovi a př. Smejkalovi. Jako host se představil klarinetista

p. učitel Knob, který zahrál čtyři skladby od Glena Mullera. Jeho brilantní výkon byl

odměněn velkým potleskem. Po večeři vystoupil národopisný soubor Trnka

s hanáckými písněmi a tanci. V 21,30 se začala losovat tombola, ve které se

sešlo pomalu 90 cen, jak od naší ZO, tak od sponzorů i samotných včelařů.

Výhodou byla místenková úprava, s výjimkou několika přihlášených, kteří se

nedostavili, byla restaurace plně obsazena. Večera se zúčastnilo celkem 108

hostů, kteří se dobře bavili. K dobré náladě přispělo i kvarteto REVAJVLBAND J.A.

Večer se, až na nějaké drobnosti, vydařil a zahájil tak oslavy 120- tého výročí založení

spolku. Vyvrcholením oslav pak bude listopadové setkání v roce 2017.

Zde pár fotografií

jednatel

                     - ZPĚT